Wat is een substituut dienst?

Wat is een substituut dienst door Tony de Bree

Wat is een substituut dienst?

een van de dingen die me opvalt en zeker sinds het begin van de Corona-crisis, is het feit dat veel online-starters en actieve ondernemers weinig of niets weten van micro-economie, bedrijfseconomie, laat staan de digitale economie.

Dus daarom vandaag het volgende blog uit de nieuwe serie ‘Economie voor beginners’ met nadruk op een van de belangrijkste begrippen voor ondernemers als je online wilt starten, groeien en schalen. Een substituut dienst:

Wat is een substituut dienst?

In de micro-economie zijn twee diensten substituten als diensten door de klanten voor hetzelfde doel kunnen worden gebruikt. Dat wil zeggen, een klant ziet beide diensten als soortgelijk of vergelijkbaar, zodat het hebben van meer van het ene dienst ertoe leidt dat de klant minder naar het andere goed verlangt. 

Meer:  Wat is de on-demand economie?’, Wat is on-demand learning?’, ‘Wat is een digitaal product?’  & Wat zijn future skills voor online starters?’.

Substituut diensten door Corona.

Substituut diensten spelen net als substituut goederen een belangrijke rol sinds het begin van de Coronacrisis. Voorbeelden zijn diensten die gedwongen de plaats hebben ingenomen van offline diensten door de diverse Corona-lockdowns bijvoorbeeld zoals:

  • Online consulting.
  • Online opleidingen & trainingen.
  • Online coaching.

En een ander voorbeeld met ingrijpende gevolgen in het middelbaar en hoger onderwijs:

‘Groepsgewijs frontaal lesgeven is in het oude-normaal’ hoger onderwijs grotendeels vervangen door online groepsgewijs lesgeven’.

Niet echt een optimale ‘subsitutie dienst’ voor leerlingen en studenten. Waarom niet? Lees:  ‘E-learning is meer dan frontaal online lesgeven en online video’s’.

Hulp nodig met slim online starten, groeien en schalen? 

Wil je meer weten over hoe jij kunt overleven en online geld kunt verdienen en kunt besparen vanuit huis met digitale producten en digitale diensten en met een virtuele eenmanszaak, email dan via dit formulier uw mobiele nummer en de link naar uw linkedin-profiel. Dan maken we direct een afspraak voor een online intakegesprek.

Vriendelijke groeten,
Tony de Bree

p.s.
Laten we contact maken op LinkedIn  en volg me op Instagram en op Twitter in het Nederlands: @ikstartonline @2urigewerkdag@wordpresszzpers en @dagboekbankier.

About the Author: Tony de Bree

Tony de Bree werkte 26 jaar in de financiële dienstverlening en maakte stap voor stap de transitie van manager naar succesvol ondernemer. Vanaf 2011 verdiende hij vanuit huis online geld met zijn ‘online plan b’ naast zijn vaste baan. In 2011 werd hij zelfstandig hybride ondernemer. Sinds het begin van de Covid-19 crisis helpt Tony corporates, startups, scaleups en ondernemingsraden 'on demand' om te overleven en te 'groeien zonder te groeien' in de betekeniseconomie.

You might like

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Van: Tony de Bree

KOOP: 'Geld verdienen met jezelf. Begin voor jezelf, doe waar je goed in bent en bepaal je eigen toekomst': Ebook Bol, Luisterboek Bol (2.0), Ebook op MB, Luisterboek MB.nl (2.0)Boek MB.nl

error: Content is protected !!